Korty Tenisowe Gdynia

Cennik szkoleń

CENNIK  grup  szkoleniowych 2020 / 2021

Ceny szkolenia grupowego dotyczą jedynie osób utrzymujących ciągłość w całym okresie treningowym, tj. od września do czerwca (10 miesięcy).

  • Trening indywidualny – 150 zł/1h  (w okresie letnim 140 zł/1h)
  • Grupa 2 osobowa – 90*/95 zł x ilość zajęć w miesiącu
  • Grupa 3 osobowa, zajęcia 1 x w tyg. – 330*/360 zł/m-c
  • Grupa 5-8 osobowa, zajęcia 1x w tyg. – 240*/260 zł/m-c
  • Grupa 5-8 osobowa, zajęcia 2x w tyg. – 420*/450 zł/m-c
  • Grupa 5-8 osobowa, zajęcia 1x w tyg. 1,5h – 330*/350 zł/m-c

Pierwszy, próbny trening na zajęciach grupowych – gratis.

*) cena dotyczy osób z 10-cio miesięczną ciągłością szkolenia

Ceny szkolenia grupowego dotyczą osób wykupujących cały cykl szkoleniowy tj. od września do czerwca i zachowujących ciągłość przez wszystkie miesiące.

Osoby uczęszczające na szkolenie jeden raz w tygodniu opłacają abonament miesięczny za 2 miesiące z góry.

Cenę trenujących częściej ustalamy indywidualnie.