Korty Tenisowe Gdynia

Cennik szkoleń

CENNIK  grup  szkoleniowych 2018 / 2019

Ceny szkolenia grupowego dotyczą jedynie osób utrzymujących ciągłość w całym okresie treningowym, tj. od września do czerwca (10 miesięcy).

  • Trening indywidualny – 150 zł/1h  (w okresie letnim 140 zł/1h)
  • Grupa 2 osobowa – 85*/90 zł x ilość zajęć w miesiącu
  • Grupa 3 osobowa, zajęcia 1 x w tyg. – 280*/320 zł/m-c
  • Grupa 4-6 osobowa, zajęcia 1x w tyg. – 200*/210 zł/m-c
  • Grupa 4-6 osobowa, zajęcia 2x w tyg. – 370*/390 zł/m-c
  • Grupa 4-6 osobowa, zajęcia 1x w tyg. 1,5h – 290*/310 zł/m-c
  • Grupa 5-8 osobowa, trening „Witam tenis” (dla dzieci 4-9 lat), zajęcia 1x w tyg. – 180*/200 zł/m-c
  • Grupa 5-8 osobowa, trening „Witam tenis”, zajęcia 2x w tyg. – 340*/380 zł/m-c
  • Trening ogólnorozwojowy, zajęcia 1x w tyg. 1,5h 150*/250zł/m-c

Pierwszy, próbny trening na zajęciach grupowych – gratis.

*) cena dotyczy osób z 10-cio miesięczną ciągłością szkolenia

Ceny szkolenia grupowego dotyczą osób wykupujących cały cykl szkoleniowy tj. od września do czerwca i zachowujących ciągłość przez wszystkie miesiące.

Osoby uczęszczające na szkolenie jeden raz w tygodniu opłacają abonament miesięczny za 2 miesiące z góry.

PROMUJEMY RODZINY – RODZEŃSTWA LICZYMY ŁĄCZNIE

Cenę trenujących częściej ustalamy indywidualnie.