Korty Tenisowe Gdynia

Regulamin Młodzieżowej Ligi Tenisowej

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEJ LIGI TENISOWEJ  „Gdyńskiej Akademii Tenisowej” – 2013 /2014

 1. Młodzieżowa liga tenisowa (w skrócie MLT) jest to forma rywalizacji tenisowej mająca na celu motywowanie i integrowanie     młodzieży grającej w tenisa, związanych z kortami Gdyńskiej Akademii Tenisowej.

2. Warunkiem uczestnictwa w MLT jest ukończenie 12 roku życia oraz posiadanie umiejętności umożliwiających rozegranie pełnowymiarowego meczu tenisowego.

3 Idea MLT oparta jest na stworzeniu cyklicznych rozgrywek tenisowych, gdzie wyznacznikiem miejsca zajmowanego przez danego gracza w tabeli będzie jego skuteczność i aktywność nagradzana poprzez przyznawane punkty.

4. Rozgrywki rozpoczynają się 23.11.2013 r. i trwają do  21.06.2014 r.

5. Do dnia 22.11.2013 r. zostaną utworzone dwie grupy eliminacyjne (A, B).

6. Faza eliminacyjna rozpoczyna się 23.11.2013, ma ona za zadanie podzielić uczestników w zależności od siły gry i poziomu zaawansowania. W każdej z dwóch grup eliminacyjnych 2 uczestników zostanie rozstawionych,  następnie do nich zostaną dolosowani kolejni uczestnicy. O rozstawieniu w grupach decydować będzie siła gry oraz aktualny poziom zawodnika, ocena wystawiona zostanie według uznania organizatorów rozgrywek.

7. Po zakończeniu fazy eliminacyjnej 29.12.2013 zostaną utworzone ligi tenisowe rozpoczynając odpowiednio od najsilniejszej (I, II). Osiągnięty wynik oraz zajęta pozycja w fazie eliminacyjnej decydować będzie o przydziale do odpowiedniej ligi.

8. Ligi tenisowe składać się będą z 5-6 zawodników (ostatnia liga może składać się z 7 zawodników lub może być niekompletna).

9. W przypadku, gdy ostatnia liga nie jest kompletna, istnieje możliwość dopisania do niej nowego zawodnika w trakcie trwania rozgrywek, rozpoczyna grę od II ligi.

10. Rozgrywki ALT składać się będą z pięciu etapów:

 • 1 etap eliminacyjny – od 23.11 do 29.12;
 • 2 etap – od 30.12 do 09.02;
 • 3 etap – od 10.02 do 23.03;
 • 4 etap – od 24.03 do 04.05;
 • 5 etap finałowy – od 05.05 do 13.06;
 • turniej „Masters” 14.06.2014, zakończenie oraz podsumowanie wyników ligowych, rozegranie pucharu „Masters”, wręczenie nagród, players party!

11. W każdym z etapów każdy z zawodników powinien rozegrać komplet spotkań z pozostałymi uczestnikami w tej samej lidze.

12. Umówienie się zawodników na mecz możliwe jest poprzez kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy.

13.     Każdy z zawodników decydujących się na udział w MLT powinien zgodzić się na udostępnienie kontaktowego numeru telefonu i adresu mailowego.

14. Numery telefonów kontaktowych oraz adresy mailowe zostaną przesłane mailem do wszystkich   uczestników rozgrywek.

15. Na potrzeby rozgrywek ligowych udostępniony zostaje kort na Chwarznie w Soboty oraz Niedziele w godzinach 9-17. Podział poszczególnych spotkań w blokach co 2 godziny (9-11, 11-13…..). W celu wykorzystania pierwszeństwa rezerwacji bloków weekendowych należy zarezerwować kort informując o tym organizatora najpóźniej do Środy wieczór każdego tygodnia (SMS: 609559699 / email: liga-gat@wp.pl). Po tym terminie niezajęte bloki godzin w Soboty i Niedziele zostają udostępnione wszystkim klientom.

16. Poza blokami weekendowymi istnieje możliwość rezerwacji kortu w dowolnym terminie i obiekcie GAT. Rezerwacji dokonujemy pod numerem telefonu 505479694.

17. Po zakończonej grze wygrywający spotkanie powinien powiadomić organizatora o wyniku (SMS lub email).  Wszystkie wyniki, punktacja i pozostałe informacje będą na bieżąco uzupełniane oraz dostępne na stronie GAT (www.tenis.fb.pl).

18. Jeżeli zawodnicy nie są w stanie ustalić terminu rozegrania meczu z przyczyn leżących po obu stronach (brak możliwości dostosowania się jednego i drugiego gracza do proponowanych terminów) organizator ligi ustala ostateczny termin rozegrania spotkania. W sytuacji niedostosowania się przez obydwu grających do ustalonego terminu meczu, takie spotkanie traci ważność (0 punktów). W sytuacjach spornych decyzję podejmuje organizator ligi.

19. Odwołanie meczu przed ustalonym terminem spotkania przez jednego z graczy równoznaczne jest z przyznaniem walkowera drugiemu zawodnikowi.

20. W trakcie trwania  jednego etapu można zagrać z danym zawodnikiem tylko raz.

21. W przypadku, gdy zawodnik w ciągu jednego etapu nie rozegra trzech spotkań zostaje wykluczony z rozgrywek. Ponowny udział w grach może rozpocząć w ostatniej lidze.

22. Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów (ewentualny trzeci set również rozgrywany jako normalny set).

23. Przyznanie walkowera równoznaczne jest z zapisaniem wyniku 6:0,6:0.

24. Za mecze przyznawane będą punkty (nie dotyczy rundy eliminacyjnej).

25. W zależności od ligi, w której występują zawodnicy będą przyznawane zróżnicowane ilości punktów za: wygranie meczu, za udział w przegranym meczu, wygranie poprzez walkower. W najniższej II lidze punktacja jest następująca:

 • za wygranie meczu (również poprzez walkower) 8 punktów,
 • za udział w meczu 4 punktów.
 • Za poddanie meczu (walkower) 0 punktów

W lidze I ilość przyznawanych punktów za poszczególne dokonania wzrastać będzie o 2 punkt z wyjątkiem poddania meczu (10 pkt zwycięstwo, 6pkt przegrana, 0 pkt poddanie meczu).

26. Na podstawie przyznawanych punktów stworzony będzie ranking w ramach ligi. Dostępny     będzie wraz z aktualną punktacją na stronie internetowej GAT (www.tenis.fb.pl).

27. Po zakończeniu każdego etapu dwóch zawodników z najmniejszą ilością punktów w lidze spadać będzie do niższej ligi (oprócz ostatniej), a dwóch zawodników z największą ilością punktów w lidze niższej awansować będzie do wyższej ligi.

28. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników będzie miało taką samą ilość punktów, o wyższym miejscu w tabeli ligowej decydować będzie lepsza różnica gemów wygranych do przegranych. Jeżeli różnica gemów wygranych do przegranych będzie taka sama o wyższej lokacie decydować będzie bezpośrednie spotkanie (w rundzie eliminacyjnej decyduje losowanie).

29. Na podstawie punktów zdobytych przez zawodników w sześciu etapach  rozgrywek, stworzony zostanie Ranking Generalny.

30. Mecze odbywać się będą bez obecności sędziego.

31. Organizator rozgrywek zapewnia piłki do gry, należy odebrać je przed grą u osoby obsługującej dany obiekt oraz zwrócić je po zakończonej.

32. W celu rozegrania meczu należy wynająć kort wyłącznie na obiektach GAT (Chwarzno, Dąbrowa, Wielki Kack). Dobór obiektu powinien odbyć się za wspólną zgodą. Rezerwacja Chwarzno: Soboty i Niedziele 9-17: tel. 609559699, rezerwacja każdego innego      terminu: tel. 505479694..

33. Cena promocyjna wynajęcia kortu w ramach rozgrywek MLT – 120zł / 2godz.(do 30.04.2014), 70zł / 2  godz.(01.05-14.06.2014). Płatność za kort regulujemy przed rozpoczęciem gry u osoby zajmującej się obsługą obiektu.

34. Zawodnicy rozgrywający mecze opłacają wynajęcie kortu po połowie.

35. Podczas rozgrywania wszystkich pięciu etapów ligi odbywać będą się turnieje młodzieżowe. Uczestnictwo ww. „turnieju” będzie premiowane punktami, które zostaną doliczone do każdego etapu, a w konsekwencji do Rankingu Generalnego wg. następującej zasady:

 • 1 miejsce – 10 pkt.
 • 2 miejsce – 9 pkt.
 • 3 miejsce – 8 pkt
 • 4 miejsce – 7 pkt
 • 1/8 finału (wyjście z grupy) – 6 pkt
 • Udział w turnieju – 4 pkt

36. Wszystkie informację dotyczące rozgrywek turniejowych uczestnicy będą otrzymywać drogą mailową, dodatkowe pytaniu proszę kierować do trenera prowadzącego Tomasza Antkiewicza  tel. 601800214

37. Dla trzech najlepszych zawodników wg. Rankingu Generalnego oraz najmłodszego
i najstarszego uczestnika ligi przewidziane są puchary  i upominki.

38. Wszelkie uwagi, wątpliwości oraz pytania proszę zgłaszać do prowadzącego ligę Macieja Szukalskiego tel. 609559699